Czy rekuperator i wentylacja głośno pracują?

Wentylacja to niezbędny element w każdym domu. Proces wymiany powietrza generuje także dźwięki, które przy odpowiednio wykonanej instalacji nie powinny mieć miejsca. Może się jednak zdarzyć tak, że hałas jest na tyle silny, iż inwestor postanawia znaleźć przyczynę takiego stanu rzeczy. Wymiana powietrza w budynku to zadanie wentylacji, która pracuje 24 godziny na dobę przez 365 dni. Pamiętajmy, że poziom natężenia dźwięku będzie zależny od wielu czynników. 

Skąd biorą się niepokojące dźwięki?

Najczęściej spotykanymi odgłosami są dźwięki generowane przez wentylację grawitacyjną. Wynika to z naturalnego procesu, który powoduje ruch powietrza słyszalny dla ludzkiego ucha. Jeśli zaś weźmiemy pod uwagę wentylację mechaniczną to za poziom dźwięku odpowiedzialne są urządzenia wchodzące w skład systemu. Sporadycznie może zdarzyć się tak, że świeżo wykonana instalacja po pewnym czasie zacznie generować niechciany hałas. Z czego to wynika? Powodów może być wiele, dźwięki pochodzące z wentylacji mogą być spowodowane brakiem fachowego montażu elementów składowych. Rolę odgrywa także lokalizacja poszczególnych elementów. Firma montująca powinna uwzględnić osiąganie przez użytkowników możliwie najwyższego komfortu w pomieszczeniach. Niestety czasem zdarzają się przypadki niefachowego montażu, czy też wybór rozwiązań o niesprawdzonej renomie. W przypadku wentylacji mechanicznej dźwięki generują dwie siły: czynniki aerodynamiczne, gdzie dźwięk powstaje w trakcie naporu powietrza na kanały wentylacyjne oraz czynniki mechaniczne tj. głośna praca wentylatorów, dźwięk zużytych łożysk, drgania mechaniczne, czy też praca silnika elektrycznego. Problem natarczywych odgłosów może być także spowodowany niedobraniem odpowiedniej średnicy dla rur oraz zbyt luźnego połączenia elementów.

Dopuszczalne normy hałasu w budynku

Hałas może w sposób zdecydowany obniżać komfort życia. Oczywiście niektórzy inwestorzy pod względem czułości na dźwięki mogą być problematyczni i nawet drobne odgłosy mogą być powodem sporów z firmą montującą. W praktyce jednak kwestie akustyki w pomieszczeniach są regulowane przez zapis normy PN-87/B-02151/02 – Akustyka budowlana. Przyjmuje się, że natężenie hałasu w pomieszczeniach takich jak kuchnia, czy toaleta nie może przekraczać 40 dB(A), natomiast w przypadku pomieszczeń mieszkalnych może to być maksymalnie 35 dB(A) w godzinach dziennych (6-22) oraz w porze nocnej do 25 dB (A).

Wyeliminuj hałas wentylacji

Aby zminimalizować dobiegające z wentylacji hałasy należy uwzględnić kilka ważnych kwestii. Podstawą jest właściwy projekt uwzględniający odpowiednio niskie przepływy powietrza oraz wybór odpowiedniej średnicy kanałów. Przyjmuje się, iż prędkość napływającego powietrza nie powinna być wyższa niż 4 m/s. Kanały wentylacyjne należy wygłuszyć, możemy też wykorzystać przepustnice ograniczające szumy, czasem niezbędne są tłumiki montowane na nawiewie. Jeśli zaś chodzi o system wentylacji mechanicznej wyposażonej w rekuperator to należy zadbać, aby nie znajdował się on w bliskim sąsiedztwie sypialni. O ile w ciągu dnia dźwięk ten nie będzie dokuczliwy, tak po zmroku może dać się we znaki. Eliminację drgań mogą zapewnić także elastyczne przewody wentylacyjne, które niwelują hałas. Innym rozwiązaniem są także tłumiki kanałowe na bazie blachy aluminiowej, czy blachy ocynkowanej.

Głośność pracy rekuperatora – jak wygląda w praktyce?

Jeśli chodzi o rekuperację to jest w kwestii emisji dźwięków bardzo ciche rozwiązanie. Głośność rekuperatora zależy do kilku istotnych czynników, jednak profesjonalny montaż pozwala na emisję dźwięku na poziomie 25 do 30 dB. Widzimy więc, że wskaźnik ten wpisuje się idealnie w normę omówioną powyżej. Pamiętajmy jednak, że optymalnie działający system wentylacji z rekuperatorem osiągniemy jedynie wtedy, gdy cały montaż zostanie przeprowadzony fachowo i z uwzględnieniem najnowszych i sprawdzonych rozwiązań. Firma zajmująca się tego typu instalacjami zadba o odpowiednią średnicę przewodów wentylacyjnych, uwzględni potrzebę zastosowania tłumików oraz wykona właściwie izolację przewodów wentylacyjnych. Dlatego też zalecamy wybór firmy o ugruntowanej na rynku pozycji, która może pochwalić się wykonaniem systemów wentylacji zgodnie ze sztuką.

http://req24.pl