Normy hałasu wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej. Jak wyciszyć instalację?

Prawidłowo działająca wentylacja w każdym budynku to podstawa jeżeli chcemy mówić o skutecznej wymianie powietrza w pomieszczeniach. W trakcie przepływu powietrza może dochodzić do pojawienia się dźwięków zakłócających domowy spokój. Właściwie wykonana instalacja nie powinna jednak przysparzać nam problemów. Niepokojący hałas może wymagać od inwestora podjęcia aktywnych działań zmierzających do wykluczenia problemu. Warto wiedzieć, że wentylacja grawitacyjna, jak i mechaniczna to rozwiązania pracujące przez całą dobę. Natężenie dźwięku będzie więc uzależnione przede wszystkim od jakości montażu, ale nie tylko. 

Przyczyna pojawiającego się notorycznie hałasu

Niepokojące dźwięki to głównie domena wentylacji grawitacyjnej, która pracuje w wyniku naturalnych procesów występujących w przegrodach. Silny wiatr na zewnątrz może przyczyniać się do hałasu słyszalnego szczególnie w kuchni wyposażonej w okap. W przypadku wentylacji mechanicznej z rekuperacją za wydobywające się dźwięki odpowiadają urządzenia znajdujące się w instalacji. Niekiedy ma miejsce sytuacja, kiedy hałas pojawia się po kilku miesiącach użytkowania wentylacji. W takim wypadku trudno mówić o jednej przyczynie, gdyż mogą być one różne. Profesjonalne firmy oferujące systemy wentylacji wskazują na brak fachowego montażu jako główny czynnik powodujący nadmierny hałas związany z pracą systemu. W przypadku rekuperacji znaczenie ma rozmieszczenie wybranych elementów. Jeżeli więc błędy wystąpiły już na etapie projektowania instalacji lub źle dobrano położenie poszczególnych elementów to może się okazać, że hałas stanie się bardzo dokuczliwy da mieszkańców budynku. Niekiedy też inwestorzy ze względu na chęć oszczędności decydują się na wybór tańszego rozwiązania lub usługi niewprawionych monterów. Za dźwięki w wentylacji mechanicznej odpowiadać mogą procesy aerodynamiczne oraz mechaniczne. Te pierwsze to efekt naporu powietrza na kanały wentylacyjne, z kolei drugie to efekt pracy wentylatorów, drgania mechaniczne, praca silnika elektrycznego, czy dźwięk zużytego łożyska. Wybór najtańszego systemu wentylacji może więc skończyć szybszym zużyciem elementów, a tym samym pracą emitującą nieprzyjemny hałas. Podobnie wygląda niefachowy montaż, gdy instalatorzy zdecydują się na wybór niewłaściwej średnicy rur, a połączenia poszczególnych elementów nie zostaną wykonane zgodnie ze sztuką.

Normy hałasu dla systemów wentylacji

Należy pamiętać, że praca wentylacji mechanicznej, czy grawitacyjnej może generować zupełnie naturalne dźwięki wynikające z normalnej pracy systemu. Inwestorzy mający wysoką wrażliwość na wszelakie dźwięki w budynku mogą uskarżać się na problem hałasu, kiedy w rzeczywistości jest to jedynie dźwięk zupełnie naturalny, generowany przy prawidłowej pracy systemu. Normy hałasu w instalacjach tego typu określa dokładnie norma PN-87/B-02151/02 – akustyka budowlana. Dokument ten w jasny sposób wskazuje jakie natężenie dźwięku jest dopuszczalne w konkretnych pomieszczeniach w budynku. I tak w pomieszczeniach mieszkalnych jest to 35 dB(A) z uwzględnieniem godzin dziennych od 6 do 22, a także w nocy, kiedy norma dopuszcza pracę na poziomie 25 dB(A). W przypadku toalety oraz kuchni jest to już limit wynoszący do 40 dB(A). Tu znajdziesz fachowca: wentylacja mechaniczna Warszawa.

Praca wentylacji mechanicznej z rekuperacją

Rekuperacja pod względem emisji hałasu jest bardzo dobrym rozwiązaniem. Właściwie przeprowadzony montaż oraz dobór elementów w instalacji pozwala osiągnąć wynik na poziomie 25-30 dB. Staje się więc oczywiste, że wentylacja mechaniczna mieści się w wyżej wymienionym limicie i to przez całą dobę. Musimy więc już przy wyborze firmy oraz urządzeń kierować się profesjonalnym podejściem fachowców. Właściwy wybór wykonawcy to podstawa sukcesu. Wykwalifikowani monterzy z doświadczeniem są w stanie dobrać właściwą średnicę przewodów wentylacyjnych, a kiedy zajdzie taka konieczność, zastosują odpowiednią izolację i wygłuszenie systemu. Ograniczenie dźwięków dochodzących z instalacji jest możliwe także przy zastosowaniu projektu, który uwzględnia wszystkie niezbędne parametry pracy. Specjaliści wskazują, iż prędkość przepływu powietrza niż powinna przekraczać granicy 4 m/s. Pilnowanie się tego współczynnika gwarantuje cichą pracę wentylacji. Niekiedy więc w razie potrzeby wykorzystywane są systemy wygłuszające np. przepustnice, czy tłumiki instalowane na nawiewie. W przypadku rekuperacji szczególną uwagę trzeba zwrócić na lokalizację urządzeń. Nie mogą się one znajdować zbyt blisko sypialni, co mogłoby powodować zbędny hałas nocą. Drgania powietrza oraz dochodzące z instalacji dźwięki można też ograniczyć przy użyciu elastycznych przewodów wentylacyjnych.