Ulga podatkowa na fotowoltaikę dla rolników.

Rolnicy, którzy nie posiadają wystarczającego miejsca na dachu budynku mieszkalnego lub zarządzane przez nich obiekty inwentarskie nie spełniają wymagań dla instalacji fotowoltaicznych wcale nie muszą rezygnować z montażu fotowoltaiki. Okazuje się, że ulga termomodernizacyjna przysługuje rolnikom w obu przypadkach. Nad wyjaśnieniem tego zagadnienia pochylił się dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej. 

Fotowoltaika – ulga termomodernizacyjna dla każdego?

Wraz z początkiem tego roku, obowiązywać zaczęła ulga termomodernizacyjna. Wsparciem objęci są podatnicy mających prawo do własności dla wybranego domu mieszkalnego lub też są jego współwłaścicielami. Ulgę termomodernizacyjną można przeznaczyć na szereg zadań zmierzających do poprawienia parametrów technicznych budynku w zakresie ocieplenia i oszczędności energii. Przyjęto warunki, iż zakończenie inwestycji powinno zamknąć się w ciągu 3 lat. Przyjmuje się, iż inwestycja powinna zakończyć się w okresie liczonym od momentu zakończenia roku podatkowego, gdy wydatkowano pierwsze fundusze na ten cel. Ustalono także maksymalną sumę odliczenia, która wynosi 53 tys. zł. Działania realizowane w gospodarstwach rolnych mogą objąć wymianę instalacji grzewczej, lecz także zakup fotowoltaiki, montaż paneli słonecznych oraz wszystkich urządzeń niezbędnych do działania instalacji PV np. inwertera. 

Ulga podatkowa na fotowoltaikę na terenach rolniczych

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej omówił także niejasności pojawiające się w gospodarstwach rolnych. Wielu rolników nie wiedziało czy w przypadku lokalizacji instalacji fotowoltaicznej na przydomowych gruntach nadal możliwe będzie uzyskanie ulgi podatkowej. Takie wsparcie przysługuje inwestorom, którzy zdecydowali się na montaż fotowoltaiki na dachu budynku lub też na ziemiach przylegających do niego. Nie ma więc ograniczeń, jedynym warunkiem jest budowa instalacji fotowoltaicznej, która będzie podłączona do obiektu mieszkalnego należącego do właściciela bądź współwłaściciela budynku. W wyjaśnieniu znalazł się zapis art. 26h ust.1 ustawy o podatku dochodowym. Pełen zakres wydatków przysługujących inwestorom, w tym rolnikom jest dostępne w załączniku do rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wykazu rodzajów materiałów budowlanych, urządzeń i usług związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych. W tym miejscu należy dodać, że instalacje fotowoltaiczne znajdują się na liście wydatków. Przykładem ulgi termomodernizacyjnej przysługującej bez względu na lokalizację inwestycji jest montaż paneli słonecznych na dachu garażu. Urzędnicy po rozpatrzeniu dokumentacji uznali, że i w tej sytuacji właścicielowi budynku przysługuje ulga termomodernizacyjna. Podsumowując, ulga podatkowa przysługuje zarówno gospodarstwom rolnym, które zamontują fotowoltaikę na dachu domu, budynku inwentarskiego, czy na gruntach rolnym. Jedynym warunkiem jest przyłączenie instalacji PV do obiektu, którego właścicielem lub współwłaścicielem jest osoba odpowiedzialna za inwestycję. Dowiedz się więcej: fotowoltaika w gospodarstwie rolnym.