Współczynnik przenikania ciepła dla dachów.

1 stycznia 2017 roku przyniósł pewne zmiany w sprawie izolacji dachów w nowych budynkach. Te wytyczne określają również parametry izolacji ścian i stolarki otworowej. W efekcie tych zmian pojawiły się 3-szybowe okna dachowe, w wielu projektach należało również uwzględnić inne grubości materiałów izolacyjnych lub zastosować takie, które w określonych wcześniej grubościach pozwalają uzyskać wyższe parametry termiczne.

Z racji tego, że zajmujemy się głównie dachami toteż ten temat postaramy się rozwinąć i zastanowić się nad pewnymi sprawami, które mogą nurtować przeciętnego zjadacza chleba, które pomimo braku wykształcenia zaczyna sobie zadawać pytania. Pierwszym jest to czy można w bezpośredni sposób przełożyć parametry izolacyjne materiału na współczynnik przenikania dla dachu? Na pierwszy rzut oka sprawa wydaje się być prosta jednak gdy zdamy sobie sprawę z kilku faktów, wówczas mogą pojawić się wątpliwości.

Jeżeli przeliczymy wprost współczynnik U dla całej powierzchni bazując na współczynniku U zastosowanego materiału może okazać się, że dostajemy nieco błędny obraz sytuacji. Żeby to potwierdzić możemy posłużyć się przykładem okna.


 

 

Współczynnik przenikania cieplnego dla prezentowanego okna wynosi 0,98 W/m2K. Jeżeli jednak to okno będzie 2 razy większe wówczas współczynnik U będzie dużo lepszy. Można zadać pytanie: dlaczego tak się dzieje, przecież będzie to okno zbudowane z tych samych materiałów, z tego samego pakietu szybowego itd. Okazuje się, że wyliczając współczynnik dla całego okna trzeba brać pow uwagę wszystkie elementy, z których się składa okno, a także ilość połączeń, uszczelek, które mogą być mostkami termicznymi.

Nie jest więc złym pomysłem, aby przy ocieplaniu dachu wełną mineralną stosować warstwę izolacji o grubości 25 cm. Z reguły układa się ją tak, aby zapewnić szczelinę wentylacyjną, następnie ułożyć 15 cm wełny oraz kolejną warstwę o grubości 10 cm. W ten sposób możemy zmniejszyć ilość mostków termicznych, które pojawią się na połączeniach materiału czy też wystąpią między krokwią a wełną.

Trochę inaczej sprawa przedstawia się przy ocieplaniu pianką poliuretanową. Mamy tutaj jednolitą warstwę izolacji, która nie zawiera takich połączeń, a tym samym liczba potencjalnych mostów termicznych jest ograniczona. W wielu przypadkach stosuje się więc warstwę izolacji pianką o grubości 20 cm, która zapewnia osiągnięcie wymaganego współczynnika przenikania ciepła.